ELKARTEA

Nola bazkidetu

EZAE/APAFPVren parte izateko baldintza guztiak ezagutu

BAZKIDETU ZAITEZ

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Txartel neurriko
argazki 1

NANaren
fotokopia

Tituluaren edo
titulen fotokopia

Izena emateko
eskaera beteta

SARTZEKO ESKAERA

  Datu Pertsonalak

  Datu Profesionalak

  Bankuko datuak


  Pribatutasun-politika onartzen dut

  Datuen arduraduna: datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, formulario honen bidez emandako datuak erabat konfidentzialak dira, eta EZAE/APAFPV datu-basean sartuko dira, bertako kideei zerbitzuak kudeatzeko eta behar bezala emateko. Datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu uneoro, honako helbide honetara idatziz:
  EZAE/APAFPV, San Bizente kalea 8, 3. solairua, 9. dptua, Bilbao 48.001 edo helbide elektronikoz: [email protected]

  Encantados de ayudarte

  Contacta con nosotros para cualquier consulta. Estamos encantados de poder ayudarte.

  TELÉFONO

  94 424 99 02

  Contacta ahora

  Completa el siguiente formulario con tu consulta

   Acepto la política de privacidad


   Responsable de los datos: Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos facilitados a través de este formulario son absolutamente confidenciales y serán incorporados a la base de datos de EZAE/APAFPV para la gestión y correcta prestación de los servicios a sus miembros. Podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación a sus datos personales, dirigiéndose por escrito a:
   EZAE/APAFPV c/ San Vicente nº 8, 3ª planta, dpto 9, Bilbao 48.001 o por e-mail a:[email protected]